วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ทะเลสาบดอยเต่า


เมื่อครั้งยังเด็กจำได้ว่า เคยถามยายถึงประวัติดอยเต่า และทะเลสาบดอยเต่าว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไง ยายเล่าว่าสมัยที่ยายเป็นสาวๆยายอาศัยอยู่ที่ที่เป็นทะเลสาบดอยเต่าตอนนี้ ซึ่งตอนนั้นเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้คนอาศัยจำนวนมาก ต่อมาทางการบอกว่าจะมีการสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และน้ำจะไหล่เอ่อขึ้นมาท่วมที่ที่อาศัยอยู่ ต้องอพยพย้ายผู้คนออกไปอยู่ในที่ๆทางการจัดให้ ซึ่งก็แยกย้ายกันไปแต่ละหมู่บ้านในปัจจุบัน โดยเราสามารถหาดูประวัติได้ตามภาพวาดในวัดต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา และบรรยากาศเก่าๆครั้งสมัยเป็นชุมชนดั้งเดิม
"เดิมประชากรชาวดอยเต่า จะอาศัยอยู่เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ กลุ่มลุ่มน้ำแม่หาด ซึ่งจะอยู่บนพื้นที่ราบสูงริมน้ำแม่หาด ได้แก่ บ้านดอยเต่าเก่า บ้านไร่ โปงทุ่ง อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่แถบที่ราบลุ่มแม่ปิง นับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมากกว่ากลุ่มแรก กลุ่มนี้ได้แก่ บ้านแม่กา บ้านชั่ง ท่าเดื่อ บ้านน้อย จนถึงบ้านแอ่น มีหมู่บ้านทั้งเล็กและใหญ่รวมกันถึง 21 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 54 ตารางกิโลเมตร
อาชีพเดิมได้แก่ การเพาะปลูกข้าว ถั่ว ยาสูบ ครั่ง และค้าขาย โดยนำสินค้าใส่เรือแพล่องไปขายทางตอนล่าง แถบเมืองตาก ปากน้ำโพ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 เมื่อสร้างเขื่อนภูมิพลเสร็จเริ่มปิดกั้นน้ำ น้ำได้เอ่อขึ้นมาท่วมพื้นที่ราบสองฝั่งแม่น้ำปิง ชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการจัดไว้ให้ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง ๆ เรียกกันว่า บ้านอพยพแปลงที่เท่านั้นเท่านี้ โดยจัดหมวดหมู่ว่า แปลงที่เป็นเลขคี่จะอยู่ทางด้านขวามือของถนนฮอด - ดอยเต่า - แม่ตืน ส่วนด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเลขคู่ "
ครั้งสมัยเรียน จำได้ว่าทุกครั้งที่กลับบ้าน "ดอยเต่า" ในช่วงปิดเทอม เพื่อนมักจะตามไปเที่ยวที่บ้านอยู่เสมอๆ และทุกครั้งที่เพื่อนไป ต้องไม่ลืมพาไปโยลโฉม "ทะเลสาบดอยเต่า"หนึ่งสิ่งที่เราภูมิใจนำเสนอ เพราะที่นั้นมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแพ นั่งเรือรอบเกาะ จับปลา ดูวิถึชีวิตผู้คน
ทะเลสาบดอยเต่า กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของดอยเต่า มีผู้คนจากหลากหลายที่ทยอยเข้าไปเที่ยวพักผ่อนในแต่ละปี ซึ่งการไปเที่ยวบางครั้งอาจพบว่ามีน้ำขึ้นเต็ม บางครั้งน้ำแห้งเหลือแค่ลำน้ำเล็กๆมีทุ่งหญ้าขึ้นมาแทน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากนโยบายการปล่อยและกักเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่จะปล่อยน้ำช่วงเดือน ก.ย. - เม.ย. และกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพราะทางเขื่อนต้องผันน้ำให้กับเกษตรกร และสำหรับทำกระแสไฟฟ้า ถ้าเดือนไหนฝนตกน้อยก็ปล่อยน้ำไม่นาน เดือนไหนฝนตกเยอะก็ปล่อยนาน


ดังนั้นในแต่ละปี ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า ควรเช็คข้อมูลล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง จะได้ไม่พลาดโปรแกรมที่เตรียมไว้จ้า

หลังจากได้โยลโฉมความสวยงามของทะเลสาบดอยเต่า และพระธาตุดอยเกิ้งแล้ว
ได้เวลาที่เราจะไปล่องเรือชมวิวสวย จากทะเลสาบดอยเต่า สู่ เขื่อนภูมิพลแล้วจ้า

จากทะเลสาบดอยเต่าจ.เชียงใหม่ สู่เขื่อนภูมิพลจ.ตาก มีระยะทางราว 140 กม. 
ในฤดูน้ำหลาก และน้ำเยอะ เขื่อนภูมิพลจ.ตาก จะปล่อยให้น้ำเอ่อขึ้นมา ทำให้ทะเลสาบดอยเต่ามีน้้ำอยู่ในทะเลสาบเป็นจำนวนมาก ธุรกิจการล่องเรือสำราญจึงเกิดขึ้น โดยทริปที่ทำการจัดโปรแกรมคือ
ล่องเรือจากทะเลสาบดอยเต่าไปยังเขื่อนภูมิพล

เริ่มต้นจากทะเลสาบดอยเต่า

ในการเดินทาง จะมีบริษัทนำเที่ยวจัดตารางการเดินทาง 

และมีไกด์นำทาง โปรแกรมการเดินทางจะเป็นทั้งไปและกลับ อาจเริ่มต้นที่ทะเลสาบดอยเต่า และไปสิ้นสุดที่เขื่อนภูมิพล หรืออาจเริ่มต้นที่เขื่อนภูมิพล และสิ้นสุดที่ทะเลสาบดอยเต่า แล้วแต่ทริปที่จัดของบริษัทนำเที่ยว

การเดินทางโดยเรือสำราญขนาดใหญ่ ในการบรรทุกผู้โดยสาร 
อาจเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือไปร่วมกับทริปที่บริษัทนำเที่ยวจัดระหว่างการเดินทางจากทะเลสาบดอยเต่า จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลากหลายที่

หนึ่งในนั้นคือ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง


อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดยาวเหยียดสลับซับซ้อน ลำห้วยน้อยใหญ่หลายสิบสาขาไหลผ่านที่สำคัญคือ ลำห้วยแม่หาด ลำห้วยแม่ก้อและทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะพื้นที่ป่าตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลมีเนื้อที่ประมาณ 1,003 ตารางกิโลเมตร หรือ 626,875 ไร่ ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็น "อุทยานแห่งชาติแม่ปิง" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2524

ห้วยถ้ำ อยู่ในเขตท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมวิวที่อยู่ริมฝั่งลำน้ำแม่ปิง ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำดอยเต่าได้อย่างสวยงาม ทางอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีโครงการที่จะจัดสร้างที่ทำการหน่วยพิทักษ์แห่งชาติและบ้านพักบริเวณดังกล่าว การเข้าถึงสะดวก สามารถรถยนต์สามารถเดินทางเข้าไปถึงบริเวณดังกล่าวได้ น้ำตกก้อหลวง ห่างจากที่ทำการประมาณ 20 กิโลเมตร ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างดีของชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานเทาดำและหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงต่างระดับกันลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 7 ชั้น จากบริเวณดังกล่าวมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดปี จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมาย มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาดไม่มีสิ่งใดรบกวน ทำให้มีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย การเดินทางเข้าถึงสะดวก สามารถนำรถยนต์เข้าไปจอดบริเวณใกล้เคียงน้ำตกได้ กิจกรรม : - เที่ยวน้ำตก
ทุ่งกิ๊ก มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ อยู่ด้านทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ ภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสลับป่าเต็งรัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จำพวกเก้ง กวาง กระต่าย และไก่ป่าชนิดต่างๆ มากมาย บริเวณทุ่งกิ๊กนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ จากบริเวณทุ่งกิ๊กเข้าไปอีก 9 กิโลเมตร จะพบน้ำตกก้อน้อย ซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน กิจกรรม : - ส่องสัตว์ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 


แก่งก้อ เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจซึ่งทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดตั้งที่ทำการหน่วยพิทักษ์แห่งชาติ (หน่วยที่ 2) ที่บริเวณแก่งก้อ และจัดสร้างที่พักเรือนแพไว้บริการนักท่องเที่ยว จากจุดที่พักแก่งก้อซึ่งอยู่ช่วงกลางระหว่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ผู้ไปเที่ยวสามารถนั่งเรือชมลักษณะภูมิประเทศ และสถานที่ที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น น้ำตกอุ้มแป น้ำตกอุ้มปาด เกาะคู่สร้างคู่สม ผาเต่า ผาพระนอม ผาคันเบ็ด แก่งสร้อย ถ้ำแก่งสร้อย พระธาตุแก่งสร้อย พระบาทบ่อลม เขื่อนภูมิพล เป็นต้น กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - แคมป์ปิ้ง - ล่องแพ/ล่องเรือ

ถ้ำยางวี อยู่ในเขตท้องที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก เป็นที่อาศัยของค้างคาว การเดินทางเข้าไปชมต้องใช้ไฟฉายหรือส่องนำทางเข้าไป ไม่ไกลจากบริเวณถ้ำยางวีมีป่าที่มีลักษณะเป็นป่าสนเขา มีลักษณะธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามเรียกว่า “ป่าพระบาทยางวี” ซึ่งเหมาะแก่การอยู่ค่ายพักแรมของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติและการผจญภัย การเดินทางไปถึงได้เฉพาะการเดินเท้าเท่านั้น กิจกรรม : - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา ผาดำ-ผาแดง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูง สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่าธรรมชาติที่ยังไม่มีการทำลาย จากจุดดังกล่าวสามารถมองเห็นทัศนียภาพชัดเจนระยะไกล การเดินทางต้องใช้วิธีเดินเท้าเท่านั้น กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ผาแมว เป็นผาสูงชันริมแม่น้ำปิงบรรยากาศสงบร่มรื่น เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่ดีอีกจุดหนึ่ง เหมาะสำหรับกิจกรรมไต่หน้าผา กิจกรรม : - ชมทิวทัศน - ไต่หน้าผา 


อรุณสวัสดิ์..ทะเลสาบดอยเต่าจ้า
คราวนี้มาดูว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเค้าหลงเสน่ห์อะไรที่ทะเลสาบดอยเต่าน๊า?


อย่างแรก : นักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาเช่าแพ และให้เรือลากออกไปกลางทะเลสาบ อาจจะลากออกไปตอนเช้าตอนเย็นกลับเข้าฝั่ง หรือออกไปตอนกลางวันเข้าฝั่งอีกครั้งตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น
แล้วแต่เวลาและทริปเที่ยวของแต่ละคนที่วางแผนไว้
อย่างที่สอง : ในช่วงที่น้ำขึ้นเต็ม ทะเลสาบจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่พากันมาพักผ่อน และแพที่ลอยเต็มกลางน้ำ ซึ่งบางแพร้องรำทำเพลง เฮฮาปาร์ตี้ บางแพกินข้าว-กินเหล้า-ตกปลา บางแพพักผ่อนนอนเล่น ฯลฯ

อย่างที่สาม : ทะเลสาบดอยเต่ากลายเป็นศูนย์รวมของการพักผ่อนของคนในดอยเต่าเอง และนักท่องเที่ยวทีเดินทางไปเยือนความงดงามและพักผ่อน


อย่างที่สี่ : ก่อเกิดรายได้สู่ชุมชน

อย่างที่ห้า : นอกจากล่องแพแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทำเช่นตกปลา ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมปลาหลากหลายชนิด เหมาะสำหรับคนชอบตกปลา นั่งเรือชมเกาะ ชมวิถีชีวิตของชาวดอยเต่าที่อาศัยทำมาหากินกับทะเลสาบแห่งนี้

ช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเยอะคือช่วงปลายปี 
เทศกาลลอยกระทง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และอาจเลยไปถึงเทศกาลสงกรานต์
เห็นข้อดี(เสน่ห์)ทั้ง 5 ข้อแล้วคงหายสงสัยว่าทำไมทะเลสาบดอยเต่าถึงมีเสน่ห์กับนักท่องเที่ยวนัก

(ปล.อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่วางแผนไปเที่ยวทะเลสาบ ควรเช็คข้อมูลน้ำในทะเลสาบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง^..^)ของฝากขึ้นชื่อของดอยเต่า

"มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า"
หลังจากพารู้จักดอยเต่า และสถานที่เที่ยวสำคัญๆ ถึงเวลาแนะนำของฝากขึ้นชื่อของดอยเต่ากันแล้วจ้า

อันดับแรกที่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือ "ปลา" 


ดอยเต่า เป็นแหล่งรวมปลามากมายหลายชนิด อาทิเช่น ปลากด สวาย ชะโด กระสูบ กราย นิล ทับทิม สังกะวาด กา(เพี้ย) เค้า ไน ยี่สก ตะเพียน มีทุกขนาด ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ และโปรดปรานของนักตกปลาทั้งหลาย นี่เป็นภาพบรรยากาศที่เค้าไปตกปลาที่ทะเลสาบดอยเต่า ดูซิว่าน่าไปเที่ยวขนาดไหน
ดอยเต่าเค้าเรียกปลาวงจ้า

ใครที่ไปเที่ยวทะเลสาบดอยเต่า สิ่งที่ไม่ควรพลาดติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือฝากคนที่บ้าน นั่นก็คือ ปลาสด ปลาแห้ง ปลากรอบ ที่มีขายในศูนย์จำหน่ายบริเวณทะเลสาบ

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้าน เค้านำปลามาทำเป็นของฝากประจำดอยเต่า
ใครที่ไปดอยเต่าอย่าลืมถามถึง "ยำปลากรอบดอยเต่า" กันน๊าอร่อยอย่าบอกใครเชียวและแปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่นปลาร้า
ของฝากที่ขึ้นชื่ออีกอย่างของดอยเต่า คือ ผ้าฝ้าย ผ้าทอ ลายต่างๆ
ผ้าซิ่นตีนจก เป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อมาก ๆ เพราะลวดลายสวยงาม และมีคุณค่าทางจิตใจ

ผ้าทอ ผ้าฝ้าย สามารถหาซื้อได้ตามหมู่บ้าน เกือบทุกหมู่บ้านในดอยเต่า
เพราะวิถึชีวิตของคนที่ดอยเต่า จะทอผ้าใช้เอง และจำหน่ายในราคาไม่แพงมากนัก
ย่ามสะพายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติมะนาวลูกใหญ่ : สินค้าอีกตัวที่ขึ้นชื่อของดอยเต่า
ดอยเต่าเป็นอีกที่ที่ผลิตมะนาวได้มากในแต่ละปี มะนาวถือเป็นพืชเศรษฐกิจของดอยเต่า หมู่บ้านที่ปลูกมากที่สุด คือ บ้านแอ่น
ลำไยเนื้อหนา : พืชเศรษฐกิจของดอยเต่า
ลำไยมีเกือบทุกหมู่บ้านในดอยเต่า เพราะที่นี่ดินดี สามารถปลูกลำไยได้อร่อย


ของฝากขึ้นชื่อดอยเต่าที่นำมาเสนอครั้งนี้ เป็นเพียงบางส่วน
หากใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวดอยเต่า
อย่าลืมแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากพี่น้องดอยเต่าด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น